Venäjän teollisuus- ja energiaministeriö (Minpromenergo) ehdottaa raakapuun vientitullien korvaamista metsähuutokaupoissa myytävillä puunvientikiintiöillä.

Teollisuus- ja energiaministeriön varaministeri Ivan Materovin mukaan vientitullimenettely on joustamaton eikä kykene seuraamaan suhdannevaihteluita. Ministeriön mukaan jalostamattoman puun viennin kiintiöinti myötävaikuttaisi sellaisten suurten kauppa- ja teollisuusyhtiöiden perustamiseen, joilla olisi mahdollisuus käydä yhtiöiden ja kansallisten etujen mukaista ulkomaankauppaa. Kiintiöiminen tarkoittaisi tässä yhteydessä ennen kaikkea sitä, että huutokauppojen aloitushintojen differoinnilla, vientierien tapauskohtaisella hinnoitteluilla, pyrittäisiin puunvientitoimitusten lisäämisen eri puolilta Venäjää. Teollisuus- ja energiaministeriö katsoo, että huutokauppatulot olisivat 1,5–2 –kertaa vientitullituloja suuremmat. Ehdotuksen toteutumisen myötä puunvientiin saataisiin ministeriön mukaan lisää läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta.

Venäjän pääministeri Mihail Fradkov ei kuitenkaan kannata teollisuus- ja energiaministeriön ehdotusta. Hän toteaa, että vientitullimenettely ei ole pelkästään valtion tuloja koskeva toimenpide ja että ulkomaankauppaa koskevat asiat käsitellään muualla kuin teollisuus- ja energiaministeriössä.

Lähteet: Materovin puhe hallituksen istunnossa ja www.drevesina.com