Venäjän teollisuus- ja energiaministeriö kommentoi metsähallintoa tiedotteessaan. Yhtenä leshozien heikkotehoisen toiminnan syynä pidetään sitä, että ne joutuvat hoitamaan yhtä aikaa niin valtion metsätaloushallinnon tehtäviä kuin taloudellista ja liiketoimintaakin. Tämä on ristiriidassa sekä Venäjän presidentin hallinnollisesta uudistuksesta vuosille 2003 – 2004 antaman ukaasin kanssa, jossa edellytetään lainkäyttö- ja talousfunktioiden erottamista, että Venäjän metsälain § 50 kanssa.

Uusi metsälaki erottaa metsätaloushallinnon tehtävät erilliselle organisaatiolle. Puunkorjuutoiminnasta vastaavat nykyiset leshozit liikelaitoksina.

Venäjän teollisuus- ja energiaministeriö pitää mahdollisena, että valtiollisista leshozeista voidaan perustaa avoimia osakeyhtiöitä tytäryhtiöineen, jotka huolehtivat metsätaloustehtävistä. Tuolla tavoin saadaan nostettua valtion metsätaloushallinnon tehokkuutta. Samanlaisesta tehtävien jaosta on kansainvälisiäkin esimerkkejä, mm. Suomessa metsätalousasioita organisoi Metsähallitus.

Lähde: Venäjän teollisuus- ja energiaministeriön lehdistötiedote