Petroskoin yliopiston metsäinsinööritiedekunnan asiantuntijat ovat arvioineet tavaralajimenetelmän käyttöä, kehitystä ja kustannuksia kahdessa lehtiartikkelissa. Oheisissa tiedostoissa on referoitu artikkelien keskeistä sisältöä.

Tulokset perustuvat Petroskoin yliopiston ja Metlan toteuttamaan, Suomen Akatemian rahoittamaan yhteistyöhankkeeseen ”Metsien käsittelyn tehostaminen ja puunkorjuun kehittäminen Luoteis-Venäjällä”.

Lähde: Les i Bisnes -lehti, syyskuu 2006 ja marraskuu 2006

Tavaralajimenetelmän kehitys Karjalassa

Tavaralajimenetelmän kustannukset