Suomeen tuotiin huhtikuussa 0,7 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, ja kuukausituonti näyttää vuoden vaihteen jälkeen vakiintuneen tälle tasolle, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Tammi–huhtikuun kumulatiivinen tuonti jäi 2,8 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli vajaa puolet vuoden takaisesta. Tammi–huhtikuun tuontipuusumasta 61 prosenttia tuli Venäjältä.

Kuitupuun tuonti Suomeen romahti vuoden alussa. Vielä viime vuonna koivukuitupuu oli selvästi tärkein tuonnin puutavaralaji, jota virtasi maahamme keskimäärin 0,6 miljoonan kuutiometrin kuukausivauhtia. Kuluvan vuoden aikana koivukuitupuun tuonti on kutistunut keskimäärin vain noin 0,08 miljoonaan kuutiometriin kuukaudessa. Myös mänty- ja kuusikuitupuun tuonti on ollut entiseen verrattuna vähäistä. Tärkeimmäksi tuonnin puutavaralajiksi on noussut hake, jota on kuluvan vuoden aikana tuotu maahamme keskimäärin 0,2 miljoonaa kuutiometriä kuukaudessa. Hakkeenkaan tuonti ei silti yllä viime vuoden tasolle. Polttopuun tuonti on kasvanut selvästi viime vuodesta. Kuluvana vuonna polttopuuta on tullut Suomeen keskimäärin 0,1 miljoonan kuutiometrin kuukausivauhtia. Tukin tuonti Suomeen miltei pysähtyi vuoden vaihteessa, mutta sen jälkeen havutukkien tuonti on osoittanut pieniä viriämisen merkkejä.

Lähde: Metlan metsätilastotiedote 28/2009