Suomen Moskovan suurlähetystön talousuutisten metsäalaan liittyvät aiheet:
Keskitetyn valvontajärjestelmän puuttuminen vaikeuttaa salahakkuiden kitkemistä. 3.3. voimaanastunut EU:n puutavara-asetus on saanut huomiota osakseen venäläisten puuntuottajien keskuudessa. Asetus edellyttää selvitystä EU-alueelle tuotavan puutavaran alkuperästä, joskaan tuontipuulta ei edellytetä pakollista sertifiointia. Venäjän metsätalousvirasto Rosleshozin mukaan lakia noudattavilla puuntuottajilla ei ole syytä huoleen. Salahakkuiden osuus Venäjällä on viranomaisarvioiden mukaan alle prosentin vuosittaisesta puutuotannosta. WWF ja Maailmanpankki kuitenkin arvioivat laittoman tuotannon osuuden olevan noin 20 prosenttia (35 miljoonaa kuutiota)vuosittaisesta tuotannosta. Puutuotannon valvontaa vaikeuttaa se, että Venäjällä ei ole toistaiseksi käytössä valtiollista järjestelmää, jolla voitaisiin seurata puutuotannon kokonaismäärää ja sen päätymistä kotimaanmarkkinoille ja vientiin. Salahakkuisiin puuttuminen on määritelty yhdeksi YK:n uuden elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) Moskovaan avattavan edustuston tehtävistä. FAO:n Moskovan-edustusto avautuu kuluvan vuoden loppuun mennessä.