Suomen Moskovan suurlähetystön talousuutisten metsäalaan liittyvät aiheet:

Talousuutisia Moskovasta viikko 47

Presidentti Putin vaati suojatoimenpiteitä WTO-jäsenyyden vaikutusten lieventämiseksi. Presidentti Putin pyysi hallitusta valmistelemaan ehdotuksen toimenpiteistä, jotka tukisivat venäläisten yritysten kilpailukyvyn parantamista ja suojaisivat niitä WTO-jäsenyyden tuomalta lisäkilpailulta. Putinin mielestä WTO-jäsenyys ei estä reaalisektorin tukemista ja kehotti analysoimaan erityisesti monokaupunkien tukitarvetta. Toinen painopiste pitää olla maataloudessa. WTO ei estä Venäjää kasvattamasta maatalouden tukea ja ensimmäisten vuosien aikana tukea voidaan nostaa nykytasolta. Putin tarkensi puheessaan hallitukselle, että kyse ei ole kilpailukyvyttömien ja tehottomasti toimivien yritysten tukemisesta, vaan tukea pitää antaa yrityksille, jotka ovat kehityskykyisiä ja tehokkaita toimijoita. Pääministeri Medvedev totesi, että huolimatta siitä, että yritykset ovat huolissaan WTOjäsenyyden vaikutuksista, jäsenyys tuo kuitenkin positiivisia virikkeitä ja pitkällä tähtäimellä toivottavasti myös uusia investointeja Venäjälle. Myös Putin kehotti yrityksiä hyödyntämään paremmin WTOjäsenyyden etuja ja hallitusta tukemaan venäläisten yritysten vientiä. Hallitus on vastikään hyväksynyt uuden viennin tukiohjelman, joka lisää yhtiöiden viennin markkinointi- ja rahoitustukea.

Metsätalouden kehittämisohjelma 2012–2020 hallituksen käsittelyyn. Hallituksen alaisuudessa toimivan asiantuntijaneuvoston työryhmä on tarkastellut metsätalouden kehittämisohjelman korjattua luonnosta 2012–2020. Ohjelman päätavoitteita ovat metsien kestävän käytön turvaaminen, niiden tehokkaan käytön, suojelun ja uudistamisen tehostaminen, metsien resurssi- ja ekologisen potentiaalin parantaminen sekä globaalisten funktioiden säilyttäminen. Ohjelman rahoitustarpeeksi arvioitiin 585 miljardia ruplaa (noin 15 miljardia euroa). Ohjelma jakautuu neljään alaohjelmaan. Metsien suojeluun varataan 215 miljardia ruplaa. Tähän kuuluu metsien palosuojelu, metsäpalojen ennaltaehkäisy ja sammutus, metsien suojelu vahingollisilta organismeilta ja epäsuotuisilta tekijöiltä. 102 miljardia ruplaa tarvitaan metsien käytön, valtiollisen valvonnan ja palovalvonnan turvaamiseen sekä metsäpalstojen merkitsemiseen valtiolliseen metsärekisteriin. Metsien uudistamiseen varataan 138 miljardia ruplaa. Metsäviraston suunnitelmien mukaan rahat käytetään jalostuskeskuksen ja taimitarhojen perustamiseen. Neljänteen alaohjelmaan kuuluu koko kehittämisohjelman toteutuksen turvaaminen 130 miljardilla ruplalla. Tähän kuuluvat myös tieteellis-analyyttiset tutkimukset, henkilöstön koulutus sekä viranomaisten ylläpitokustannukset. Lisäksi metsävirasto on pyytänyt vielä 53 miljardia ruplaa metsäpalojen sammuttamiseen, tuholaistorjuntaan, siemenkeskusten perustamiseen sekä metsien bioteknologian kehittämiseen. Metsäviraston tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluvat tulipalojen estäminen, tuholaisista ja hakkuista aiheutuvan hävikin vähentäminen, valtion budjettiin saatavien metsätulojen kasvattaminen. Siitä huolimatta, että yritysten ja luonnonsuojelujärjestöjen edustajat kritisoivat kokouksessa ohjelman sisältöä ja niitä indikaattoreita, joiden mukaan ohjelman toteutusta tullaan arvioimaan, työryhmän virkamiehet päättivät viedä metsäohjelman hallituksen käsiteltäväksi.

Talousuutisia Moskovasta 8.11.2012

Kiina sijoittaa Venäjän Kaukoitään. Kiinalais-venäläinen yhteisyritys OOO Poljarnaja suunnittelee uutta sellutehdasta Taka-Baikalian alueelle. Projektilla on suuri merkitys Venäjän ja Kiinan raja-alueiden taloussuhteiden kehitykselle. Taka-Baikalian alueen Amazariin on jo rakennettu pienempi saha. Uuteen projektiin on sijoitettu noin 50 miljoonaa euroa sisältäen investoinnit sahalaitoksen rakentamiseen (kapasiteetti 100 000 m3:iä) ja alueen infrastruktuurin kehittämiseen. Sellutehtaan rakentamista koskeva tarkempi suunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi keväällä 2013. Projektin kustannusten arvioidaan olevan noin 550 miljoonaa euroa. Taka-Baikalian metsäteollisuuden kehitysprojekti on myös hyväksytty yleisvaltakunnalliseksi prioriteettiprojektiksi, joka antaa yritykselle etusijaa alueen metsän vuokrissa ja alentaa metsän vuokrakustannuksia.