Suomen Moskovan suurlähetystön talousuutisten metsäalaan liittyvät aiheet:
12.–25.4.2012
Metsäpalot riehuvat laajoilla alueilla Venäjän itäosissa. Lämmin, kuiva ja tuulinen sää on edesauttanut metsä- ja ruohikkopalojen syttymistä. Venäjän Kaukoidässä Habarovskin kaupunki on peittynyt savuun. Siperian federaatiopiirissä 25.4. oli 18 suurta metsäpaloa noin 3000 hehtaarin alueella lähinnä Taka-Baikalin aluepiirissä ja Novosibirskin alueella. Uralin federaatiopiirissä vaikein metsäpalotilanne on Tšeljabinskin ja Omskin alueilla, joilla metsäpaloja on Greenpeacen mukaan kymmenien tuhansien hehtaarien alueella. Tšeljabinskin kuudessa piirissä on julistettu metsäpalojen vuoksi hätätila. Keskisessä federaatiopiirissä Belgorodin alueella on luvattu maksaa jopa 50 000 ruplan palkkio (1300 euroa) vihjeestä, joka johtaa metsäpaloon syyllisen kiinniottamiseen.
Metsäpalontorjunnan valtionrahoitus voi nousta yli 300 miljoonaan euroon. Rahoitus koostuisi federaation 114 milj. €, alueiden 67 milj. € sekä koneiden ja laitteiden hankintaan myönnettävästä erillisestä130 miljoonan euron rahoituksesta. Moskovan alueella kaikkiaan 77 000 hehtaaria soita aiotaan vesittää palojen ehkäisemiseksi ja 16 000 hehtaaria vuoden 2010 metsäpaloalueita aiotaan ”siivota” eli hakata palanut puusto pois ja istuttaa alueet taimilla. Greenpeace Russia epäilee, ettei 130 miljoonan euron laitehankintoja ehditä tehdä tänä vuonna, koska määrärahan myöntäminen vaatisi budjettilain muutoksen eikä esitystä ole vielä tehty.
Karjalan hallitus panee osakkeitaan Karellespromista ja Kontupohjan paperitehtaasta myyntiin. Osana tasavallan omaisuuden yksityistämisohjelmaa hallitus haluaa myydä osake-enemmistönsä (50,4 %)OAO Lesopromyšlennaja holdingovaja kompanija Karellesprom” -yhtiöstä vuoden 3. neljänneksellä.Samoin hallitus yrittää toistamiseen myydä vuoden 2. neljänneksellä 10 % OAO ”Kondopoga” -sellupaperitehtaan osakkeista, jotka ovat tasavallan omistuksessa. Hallitus yritti jo viime vuoden elokuussa myydä huutokaupassa osakkeitaan, mutta tuolloin yhtään ostajaehdokasta ei ilmaantunut. Hintapyyntö oli vajaa 12 miljoonaa euroa, jolla hallitus olisi merkittävästi paikannut alijäämäistä tasavallan budjettiaan.
VTB-pankki etsii Segežan sellu-paperikombinaatille strategista investoijaa. Karjalan tasavallan edustajan Andrei Nelidovin mukaan VTB-pankki pitää Segežan kombinaattia kannattamattomana eikä aio sijoittaa kombinaatin kehittämiseen, ellei löydä sille strategista sijoittajaa. Investlesprom-konserniin kuuluvan Segežan kombinaatin tuotanto pysäytettiin jo alkuvuonna puuraaka-aineen ja käyttövarojen puutteen takia. Helmikuussa Karjalan tasavallan hallitus ja VTB-pankki allekirjoittivat sopimuksen, jonka puitteissa pankki myönsi Investlesprom-konsernille 10 miljoonan euron lainan konkurssin välttämiseksi.
29.3.–11.4.2012
Investlespromin Kaman sellu- ja paperikombinaatti on seissyt jo puolitoista kuukautta. Huomiota herättävää on, että Permin alueella Krasnokamskin kaupungissa sijaitseva tehdas on ainoa, joka Venäjällä tuottaa kevyesti päällystettyä paperia. Tätä paperia tuottava kone käynnistettiin tehtaalla marraskuussa 2011. Tehdasta pidetään tällä hetkellä Venäjän uudenaikaisimpana sellu- ja paperitehtaana. Tehtaan yli 1000 työntekijää on toistaiseksi lomautettu eikä tehtaan uudelleenkäynnistymisestä ole tietoa. Seisokin syynä ovat Venäjän suurimpiin kuuluvan metsäteollisuuskonsernin Investlespromin rahoitusvaikeudet. Niiden vuoksi myös Segežan sellu- ja paperikombinaatilla oli seisokkeja joulukuussa 2011 ja alkuvuodesta. Myös Investlespromin muilla tuotantolaitoksilla Karjalassa on ollut tuotannon seisokkeja.
Metsäpaloja oli Venäjällä 3.4. mennessä 5 500 hehtaarin alalla. Paloista oli metsän peittämällä alueella3 400 hehtaaria. Venäjän Kaukoidässä Primorskin alueella metsäpaloja on ollut 33 kpl 410 hehtaarin alueella. Siperiassa Burjatian tasavallassa metsää on palanut 2 800 hehtaarin alalla 50 metsäpalossa. Baikalin aluepiirissä julistettiin jo 26.3. hätätila metsäpalojen vuoksi. Siellä metsäpalot ovat riehuneet 170 hehtaarin alalla. Suurimpia syitä metsäpaloihin ovat maatalouden alueiden kulotukset ja kansalaisten varomaton tulenkäsittely.
Moskovan alueella metsäpalon sammutus maksaa 1 100 euroa hehtaarilta. Moskovan alueen metsäpalojen torjunnasta vastaava Venäjän metsätalousviraston alainen Tsentrles-virasto on julkaissut avoimen tarjouskilpailupyynnön, jossa pyydetään tarjouksia metsäpalojen sammutustöistä Moskovan alueen metsissä. Tarjouspyynnöstä selviää, että keskivoimakkaan metsäpalon sammutuksen tekninen omakustannushinta on 1 100 euroa/ha. Virallisten tietojen mukaan Venäjällä paloi metsää viime vuonna noin 1,6 miljoonaa hehtaaria, asiantuntija-arvioiden mukaan kuitenkin moninkertainen määrä.
Venäjän metsiä uudistetaan valkovenäläisillä taimilla. Valko-Venäjän metsätalousministeriön mukaan maan metsänhoitoalueet (ns. leshozit) ovat solmineet sopimukset 25 miljoonan metsäpuun taimen toimittamisesta Venäjälle. Valko-Venäjältä toimitetaan lähinnä männyn ja kuusen, mutta myös tammen, saarnen ja vaahteran taimia metsänistutuksiin mm. metsäpaloalueiden uudistamiseen ja kaupunkien viheralueille. Toimitusten arvo on noin 330 000 euroa. Taimia toimitetaan lähinnä Uralille Sverdlovskin alueelle Jekaterinburgiin, mutta myös Brjanskin, Smolenskin, Voronežin ja Pskovin (Pihkovan) alueille.Greenpeace Russian mukaan näin pitkät metsäpuiden taimien siirrot ovat ohjeiden vastaisia eivätkä eteläistä alkuperää olevat taimet tule menestymään Siperian olosuhteissa. Greenpeacen mukaan taimien tuontiin on jouduttu, koska monet taimitarhat Venäjällä ovat lopettaneet toimintansa uuden metsälain tultua voimaan vuonna 2007.

Siirry julkaisuun