Suomen Moskovan suurlähetystön talousuutisten metsäalaan liittyvät aiheet:
Greenpeace Venäjä: kevään metsäpalotilanne huonompi kuin 2010 ja 2011. Venäjän tiedeakatemian avaruustutkimusinstituutin satelliittiseurannan mukaan 1.4.–2.5. välisenä aikana Venäjän metsäpaloala oli 1,2 miljoonaa hehtaaria. Virallisten tilastojen mukaan koko vuoden 2011 metsäpaloala oli noin kaksimiljoonaa hehtaaria, mutta ympäristöjärjestö Greenpeacen mukaan todellisuudessa ala oli noin yhdeksän miljoonaa hehtaaria. Greenpeace kertoo, että luotettavia virallisia tietoja metsäpaloalasta ei ole saatavilla. Satelliittiseurannan sekä Venäjän metsätalousviraston ja hätätilaministeriön päivittäisten metsäpaloalojen
ero on ollut 2–3-kertaisesta 50–60-kertaiseen.
Metsäalalle tarvitaan lisää pk-yrityksiä. Viimeisten kolmen vuoden aikana metsäteollisuuden pk-yritystenmäärä on vähentynyt neljänneksellä, kun noin 800 pk-yritystä on lopettanut toimintansa. Tärkeimpinä syinä
ovat puute saavutettavissa olevista metsävaroista ja erityisesti rautatietariffien merkittävä kasvu. 1. varapääministeri Viktor Zubkov määräsi teollisuus- ja kauppaministeriön laatimaan toimenpiteitä pkyritysten
houkuttelemiseksi alalle. Arkangelin alueella toimii jo pk-yrittäjyyden kehittämishanke, jossa aloittaville yrityksille myönnetään mm. korkotukia ja osoitetaan puunkorjuualueita ilman huutokauppaa.
Ruotsin luonnonsuojelijat: Ikean hakkuuyhtiö OOO Swedwood Karelia tuhoaa vanhoja metsiä Karjalassa. Ruotsalaisten luontojärjestöjen Project the Forest ja Nature & Youth Sweden tekivät syksyllä
2011 tutkimusretken Karjalan tasavallan Kostamuksen ja Kalevalan piireihin. Sen perusteella ne syyttävät, että näillä alueilla Ikean omistama hakkuuyritys OOO Swedwood Karelija avohakkaa vanhoja arvokkaita
metsiä. Erityisen tyrmistyneitä luontojärjestöt ovat siitä, että hakkuuyrityksellä on toiminnalleen FSCsertifikaatti (Forest Stewardship Council – Hyvän metsänhoidon neuvosto). Järjestöt järjestivät 28.4. mielenilmauksia vanhojen metsien hakkuiden lopettamiseksi Ikean myymälöiden edustalla Tukholmassa, Malmössä, Sundsvallissa ja muissa kaupungeissa, joissa on Ikean myymälöitä.
Karjalan tasavaltaan Pudožin piiriin aiotaan rakentaa suuri puunjalostuslaitos. Karjalan tasavallan hallitus ja hiljattain perustettu ZAO Pudož allekirjoittivat huhtikuun lopussa sopimuksen puunjalostuslaitoksen investointihankkeen toteuttamisesta. Tehdas tuottaisi pellettejä, lämpöä ja sähköä, sahatavaraa, vaneripölliä ja koivusta tehtyjä liimatuotteita. Suunnitellun hankkeen arvo on 341 miljoonaa euroa, ja se työllistäisi yli 900 henkeä.
Sveza nousee Euroopan suurimmaksi vanerin tuottajaksi. Severstal-konserniin kuuluva Sveza erikoistuu vanerin tuotantoon ja myyntiin. Sverdlovskin alueen vanerikombinaatin Fankomin hankinnan
jälkeen Svezan vanerituotannon kapasiteetti nousi 900 tuhanteen miljardiin neliömetriin vuodessa. Tämän lisäksi konsernilla on 300 tuhannen miljardin neliömetrin lastulevytuotantokapasiteetti. Yhdistymisen jälkeen
Sveza kattaa 30 % Venäjän vanerituotannosta. Muiden tuotantoyhtiöiden osuudet ovat kaikki alle 10 %. Samanaikaisesti Sveza nousi Expert-lehden mukaan vanerikapasiteetiltaan Euroopan suurimmaksi.