Suomen Moskovan suurlähetystön talousuutisten metsäalaan liittyvät aiheet:
Maa- ja metsätalousasiat varapääministeri Arkadi Dvorkovitšille. Varapääministereiden työnjaossa Dvorkovitš koordinoi toimeenpanevien federaation elinten toimintaa ja antaa niille määräyksiä seuraavissa kysymyksissä: maatalouden ja maataloussektorin, metsätalouden ja metsäteollisuuden valtiollinen politiikka, kalatalouden kehittäminen, maatalouden kansallisen projektin toteutus, kuljetuksen ja viestinnän valtiollinen politiikka, energiasektorin ja teollisuuden valtiollinen politiikka (pois lukien sotateollisuus), luonnonkäytön ja ympäristönsuojelun valtiollinen politiikka sekä ekologinen ja tekninen valvonta.
Moskovan alueen metsät aluehallinnon hallintaan 1.6. lähtien. Venäjän metsätalousviraston ehdotuksesta Venäjän hallitus on 4.5.2012 antanut määräyksen, jonka mukaan aiemmin Venäjän metsätalousviraston hallintaan kuuluneet valtionorganisaatio Mosoblles:n 19 metsätoimialuetta (lesnitšestvo) ja palontorjunnasta vastannut valtion budjettiorganisaatio Tsentrles siirtyvät Moskovan aluehallinnon omistukseen. Mosoblles on vastannut metsien käytön, metsäluonnon suojelun, metsätuhojen torjunnan ja metsänuudistamisen hallinnoimisesta. Metsistä vastaa ylimpänä viranomaisena 11.5. virkaan astunut Moskovan alueen kuvernööri, entinen Venäjän hätätilaministeri Sergei Šoigu.
Venäjän ensimmäinen OSB-levytehdas käynnistyy kesäkuun puolivälissä Kirovin alueella. Novovjatskin suksitehtaan uuden tuotantolinjan investoinnin arvo on 45 miljoonaa euroa. Uusi linja tulee valmistamaan OSB-levyn (oriented strand board – suurlastulevy) lisäksi myös lastulevyä, niiden yhteinen tuotantomäärä tulee olemaan 130 000 m³/vuosi. Tehdas valmistaa myös sahatavaraa. Tehdas työllistää vajaa 1000 henkeä keskipalkan ollessa 318 euroa/kk. Venäjän toinen OSB-tehdas on OOO DOK Karelian elokuussa käynnistyvä tehdas Petroskoissa. OSB-tuotantoa suunnittelevat myösturkkilainen Kastamonu Enterge-yritys Tatarstanin tasavaltaan ja itävaltalainen Kronospan Moskovan alueelle. Suomessa ei ole OSB-levytuotantoa. OSB-levy kilpailee käyttökohteissa ja hinnassa havuvanerin kanssa.
121 miljoonan dollarin projekti metsien hallinnan kehittämiseen. Venäjän metsätalousvirasto ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD ovat neuvotelleet lainasta metsien hallinnan uudistamisen ja metsäpalojen torjunnan projektin toteuttamiseksi Venäjällä. Tämä 5-vuotiseksi kaavailtu hanke voisi mahdollisesti käynnistyä jo tammikuussa 2013. Hankkeen tavoitteena on metsien hallinnan innovatiivisten menetelmien käyttöönotto ja uudistaminen metsien resurssi-, virkistys-, ekologisen ja biologisen potentiaalin säilyttämiseksi. Projektin rahoituksessa EBRD:ltä otettava laina olisi 40miljoonaa dollaria ja Venäjän federaation budjettirahoitus 81,3 miljoonaa dollaria.
Venäjälle perustetaan 37 siemen- ja taimituotantokeskusta. Tavoiteohjelman ”Metsätaloudenkehittäminen” luonnoksen mukaan keskukset perustettaisiin vuoteen 2015 mennessä. Tähän mennessä virallisesti jalostus- ja siementuotantokeskuksiksi nimitetyt yksiköt on perustettu Tatarstaniin ja Leningradin alueelle. Tänä vuonna uusien keskusten tulisi valmistua Voronežin, Kostroman ja Arkangelin alueille ja Altain seudulle. Metsätalousviraston metsien käytön ja uudistamisen hallinnon päällikön Aleksandr Marijevin mukaan uudistamista on tehostettava ja sen tarve on suuri, sillä vuosittainen hakkuuala on yli miljoona hehtaaria, noin 200 000 hehtaaria metsää tuhoutuu metsäpaloissa ja noin 30 000 hehtaaria tuhohyönteisten ja tautien seurauksena.