Suomen Moskovan suurlähetystön talousuutisten metsäalaan liittyvät aiheet:
Venäjän metsätalousvirasto esittelee tulevan metsäpolitiikan pääsuunnat 29.3. Moskovassa.
Tapahtuma on avaus Yleisvenäläiseen metsäsektorin työntekijöiden foorumiin. Foorumiin osallistuu varapääministeri Viktor Zubkov, joka vastaa hallituksessa metsä- ja maatalousasioista ja pääesitelmää pitää metsätalousviraston johtaja Viktor Masljakov. Foorumiin odotetaan osallistuvan alueiden päämiehiä, suurimpien metsäteollisuusyritysten johtajia sekä tieteen, koulutuksen ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Pyöreän pöydän keskustelujen teemoina ovat mm. ”Tulevaisuuden metsät”, ”Metsä ja yrittäjyys”, ”Metsäsektorin investoinnit” ja ”Metsä ja ihminen”.
Duumassa keskusteltiin laittomista hakkuista. Duuman luonnonvarojen, luonnonkäytön ja ekologiakomitean puheenjohtaja Vladimir Kašinin mukaan laittomat hakkuut uhkaavat maan ekologista turvallisuutta ja jarruttavat talouden kehitystä. Joidenkin osallistujien mukaan metsätalousviraston laatima lakiluonnos pyöreän puun valtionvalvonnasta ratkaisee useita ongelmia, jotka liittyvät ympäristön suojeluun ja vahvistavat laillisesti toimivan kotimaisen yritystoiminnan edellytyksiä. Teollisuus- ja kauppaministeriön metsäteollisuusosaston johtajan Mihail Klinovin mukaan laitonta puukauppaa ei ratkaista kerralla. Ensin tulisi määritellä terminologia ja vasta sitten päättää tarvittavista toimenpiteistä. Tilaisuudessa esiintynyt Metsäteollisuus ry:n Venäjä-asioiden päällikkö Jukka Halonen sai suosionosoitukset aloittaessaan esityksensä sanoilla: ”Suomessa ei ole laittomia hakkuita”.
Venäjälle perustettiin metsäalan koulutuslaitosten yhdistys. Jaroslavlin alueella Rybinskin kaupungissa pidettiin kokous, jossa 18 metsäalan opistoa sekä joukko tieteen, koulutuksen,projektitoiminnan ja muita metsätalouden erikoislaitoksia perustivat metsäalan koulutuslaitosten yhdistyksen. Kokous pidettiin Venäjän metsätalousviraston aloitteesta. Kokouksessa vahvistettiinyhdistyksen rakenne ja valittiin sen johtohenkilöt. Yhdistys rekisteröidään virallisesti lähiaikoina.