Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Talkehmin. varaministeri Arkadi Dvorkovitš totesi, että metsätalouden ja metsäteollisuuden kokonaisuus ei vielä hahmotu riittävän hyvin luonnonvaraministeriön ja teollisuusministeriön esittämien kehittämisohjelmien luonnoksista. Taloudellisen kehityksen ministeriöllä on tehtävänä koordinoida kehittämisohjelmien viimeistelyä ja toimia välittäjänä em. ministeriöiden välillä.

Taloudellisen kehityksen ministerio 241002