Syyskuussa tuotiin Suomeen 1,3 miljoonaa kuutiometriä puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Puun kokonaistuontimäärä oli kuluvan vuoden suurin, ja määrä on ollut koko vuoden tasaisessa kasvussa. Venäjän osuus syyskuun tuontimäärästä oli 55 %, mikä on 4 % koko vuoden keskiarvoa vähemmän ja 11 % vähemmän kuin vuoden 2009 vastaavalla ajanjaksolla. Venäjän osuus tuontipuun määrästä tulee kuitenkin todennäköisesti nousemaan Venäjän WTO-jäsenyyden toteuduttua alentuvien puutullien vaikutuksesta.

Syyskuussa Suomeen Venäjältä tuodusta puusta 36 % on haketta, koivukuidun osuus on noin puoli prosenttia vähemmän. Tammi-syyskuussa Venäjältä tuodusta puusta 39 % on haketta, 35 % koivukuitua ja 27 % muita puutavaralajeja. Tammi-syyskuussa Venäjältä Suomeen tuodun puun kokonaismäärä on 5,3 miljoonaa kuutiota, eli 21 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.

Lähde:
Metlan ulkomaankauppatilastot