Venäjän toiseksi suurin metsäteollisuusyritys, komilainen OAO Mondi Business Paper Syktyvkarskij LPK suunnittelee hakkaavansa vuoteen 2010 mennessä 60 % tehtaalle tulevasta puusta tavaralajimenetelmällä. Siirtyminen näin laajasti tavaralajimenetelmän käyttöön vaatii noin 200 milj. ruplan investoinnit vuodessa. Tehtaan talousjohtaja Dmitri Dobrjakin mukaan yrityksen suunnitelmissa on kehittää tehtaan omaa hakkuutoimintaa tavaralajimenetelmää käyttäen sekä parantaa vuokrametsien tieverkostoa ja metsänuudistamista. Toiminnan kehittäminen edellyttää laitteiston uusimista yhtiön omistamissa lespromhozeissa, mikä vaikuttanee myönteisesti niiden kilpailukykyyn markkinoilla.

Lähde: Prime-Tass