Sveza Group on perustanut puunhankintayhtiö Sveza Resource LLC:n Vologdan alueelle. Perustamispääoma on 400 miljoonaa ruplaa (noin 5,7 miljoonaa euroa*). Puunhankinta käynnistyy vuoden 2019 lopulla, johon investoidaan tänä vuonna 270 miljoonaa ruplaa (noin 3,9 miljoonaa euroa*) ja vuoteen 2028 mennessä yhteensä 1,5 miljardia ruplaa (noin 21 miljoonaa euroa*).

Toinen konsernin kasvustrategiaan liittyvä hanke on Novator +52, mikä lisää oman puunhankinnan tarvetta. Hankkeessa vanerintuotantoa kasvatetaan 52 000 kuutiometriin vuodessa. Investointeja tehdään suurien pinnoitettujen vanerilevyjen sekä erikoisvanereiden tuotantoon.

Sveza Groupin tavoite hallita koko tuotantoketjua puunhankinnasta lopputuotteiden myyntiin on varsin looginen. Raaka-aineen hankinta varmistuu samalla, kun sen hankintasuunnittelua ja hinnoittelua voidaan ohjata ja tuotantoprosessista tulee läpinäkyvämpi ja johdonmukaisempi. Konsernilla on kuusi metsänvuokrasopimusta, joiden hakkuuoikeus on kaikkiaan 351 300 kuutiometriä. Vuonna 2018 konsernin puunkorjuumäärä oli 123 300 kuutiometriä.

Lähde: Russian Timber Journal 07-2019
* 1 €=70 RUB