Sveza Group on tehnyt sopimuksen Vologdan aluehallinnon kanssa investointihankkeen toteuttamisesta. Sellutehtaan rakentamiseen suunnitellaan investoitavan yli kaksi miljardia dollaria, josta yksityisen rahoituksen osuus on 90 %. Valtio osallistuu hankkeeseen tukemalla infrastruktuurin rakentamista sekä antamalla veroetuuksia ja takauksia lainoille. Tehtaan kaavailtu kapasiteetti on yli miljoona tonnia sellua vuodessa. Esisuunnittelutyöt ovat käynnissä.
UPM ja Sveza suunnittelivat sellutehtaan rakentamista yhteistyönä, mutta vuonna 2009 hanke laitettiin jäihin.
Lähde: Sveza Group
Aikaisemmin aiheesta: