ULK suunnittelee suursahan rakentamista Arkangelin alueelle Karpogoryn kylään (kuva).

Pinegan metsäteollisuuskompleksin (Pinezhski LPK) on määrä valmistua vuonna 2023 ja sen tuotantokapasiteetti olisi miljoona kuutiometriä valmista sahatavaraa vuodessa. Lisäksi suunnitellaan 600 000 tonnin pellettituotantoa. Päätös sahan rakentamisesta tehtiin vuonna 2019. Tontin valmistelutyöt ovat parhaillaan käynnissä ja sopimukset keskeisten laitetoimittajien kanssa tehty.

ULK -konserniin kuuluu kaksi sahalaitosta Arkangelin alueella ja yksi Novgorodin alueella. Viime vuonna sahatavara tuotettiin 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Arkangelin alueella sijaitsevien vuokrametsien hakkuumahdollisuus on neljä miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2019 hakkuita tehtiin 2,4 miljoonaa kuutiometriä.

Lähteet: ULK, Lesnoi Region, Russian Forest Industry Review 2019-2020, WhatWood

Aikaisemmin yrityksestä:

27.2.2018 ULK laajentaa sahakonserniaan Arkangelin alueella