Alkuvuodesta Kuolan luonnonsuojelusäätiön ja Ogni Kairal-yhtiön edustajat kokoontuivat Alakurttiin keskustelemaan luonnonsuojelujärjestöjen ja metsänkäyttäjien yhteistoiminnasta, kertoo NIA-Priroda uutispalvelu. He suunnittelivat tekevänsä selvityksen Kantalahden metsätalouspiirin länsiosassa sijaitsevilta moratorioalueilta eli metsistä, joista saatavaa puuta monet eurooppalaiset ja venäläisetkin yritykset kieltäytyvät ympäristösyistä ostamasta. Selvityksen tavoitteena on löytää metsissä olevat arvokkaat biotoopit ja määritellä metsäalueet, joita ei voida hyödyntää.

Ogni Kairal-yhtiön johto on kiinnostunut kehittämään retkeilyreittejä Kairalin seudulle ja tarjoamaan ekoturisteille palveluja niin reitin varrella kuin Kairalissakin.

Tänä vuonna Alakurtissa on jälleen pidetty luontokoulutusta, johon on osallistunut myös Kuolan luonnonsuojelusäätiön työntekijöitä. Ogni Kairalin johtaja Aleksander Glebovin mukaan metsän käytön pitää olla optimaalista. Puunkorjuu on vain yksi tapa hyödyntää metsää. Vanha metsä vaikuttaa myös moraalisella tasolla. Ihmisten tarpeita on tyydytettävä muutenkin kuin hankkimalla heille puuta, heille voidaan tarjota myös matkailu- ja lepomahdollisuuksia.

Lähde: NIA-Priroda