Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriölle esiteltiin suunnitteilla olevaa rajayhteistyöhanketta, jonka tavoitteena on kehittää taimitarhojen toimintaa Karjalan tasavallan ja Suomen välillä. Tehtävinä ovat muun muassa pienimuotoisen taimituotannon toteutettavuusselvitys Karjalassa, kokemusten vaihto ja teknologian siirto sekä taimituotannon demonstrointi suomalaisen osaamisen perusteella.

Karjalassa on pulaa taimimateriaalista, joten ministeriö on valmis antamaan hankkeelle tukensa. Paakkutaimia tuotetaan tällä hetkellä neljässä valtion omistamassa taimitarhassa Karjalassa. Intensiiviseen metsätalouteen siirryttäessä niiden tuotantokapasiteetti ei tule riittämään lisääntyneeseen tarpeeseen. Suomessa taas taimituotanto on korkealla tasolla, mutta kova kilpailu vähentää taimitarhojen kannattavuutta. Olemassa olevaa tuotantokapasiteettia voitaisiin hyödyntää laajentamalla toimintaa ulkomaan markkinoille, kuten Karjalaan.

Lähde: Karjalan luonnonvara- ja ympäristöministeriö