Suomen metsäteollisuus on hyötynyt Venäjän WTO-jäsenyydestä, uutisoi Metsäteollisuus ry. Venäjän alennetut tuontitullit parantavat metsäteollisuustuotteiden kysyntää ja suomalaisten tuotteiden asemaa Venäjän markkinoilla, sillä suomalaiset tehtaat sijaitsevat muihin kilpailijamaihin nähden lähimpänä Venäjän markkinoita. Paperi- ja kartonkituotteiden vienti Venäjälle on tänä keväänä kasvanut viisi prosenttia vuoden 2012 keväästä. Venäjän osuus metsäteollisuuden viennistä on hieman kasvanut.
Raakapuun tuonti Venäjältä Suomeen on lähtenyt kasvuun. Koivupuun tuonti on noussut tasaisesti Venäjän WTO-jäsenyyden jälkeen viime syksystä, ja havupuun tuonti on alkuongelmien jälkeen lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Havupuun tuonti alennetuilla Venäjän vientitulleilla perustuu kiintiöihin, joissa on vielä hallinnollisesti kehittämisen varaa tuonnin sujuvoittamiseksi. Suomen, EU:n ja Venäjän viranomaiset jatkavat keskusteluja kiintiöjärjestelmän parantamiseksi.
Suomen metsäteollisuuden kannalta Venäjällä on WTO-sopimuksen noudattamisessa vielä parantamisen varaa. Venäjä jätti osittain WTO-tullitasoja noudattamatta suojatakseen omaa teollista tuotantoaan. Myös metsäteollisuustuotteiden tuontitullitasot ovat olleet korkeampia kuin WTO-sopimuksessa. Metsäteollisuutta koskevista Venäjän tullitasoista on neuvoteltu ja Venäjä alensi keväällä tiettyjen paperi- ja kartonkituotteiden tuontitulleja vastamaan WTO-sopimusta.
Venäläisen RBC -markkinatutkimuslaitoksen asiantuntijoiden julkaiseman raportin mukaan WTO ei vaikuta venäläiseen metsäteollisuuteen voimakkaasti. Suurin vaikutus arvioidaan olevan raakapuun vientiin. Pitkällä aikavälillä Venäjän arvioidaan säilyvän edelleen raaka-aineen ja puolivalmisteiden toimittajana maailmanmarkkinoilla. Paperin ja kartongin alentuneet tuontitullit johtavat venäläisraportin mukaan hintojen laskuun kotimarkkinoilla. Tätä suurempi vaikutus on kuitenkin maailmanmarkkinahinnoilla. Venäläisten yritysten on parannettava kilpailukykyään ja modernisoitava tuotantoaan.