Metsätieteen päivä Joensuussa 1.11.2006
Esitelmä: Anne Toppinen, Antti Mutanen, Jari Viitanen, METLA

Tuontipuun hintakilpailukyky on heikentynyt suhteessa kotimaiseen puuhun ja heikkenee edelleen ilman Venäjän vientitullien korotuksiakin. Korkeat tuontimäärät ovat lisäksi kasvava riski suuryrityksille mm. puun alkuperäkysymysten vuoksi.

Venäjällä puutuotteiden kulutus kasvaa ja havutukit tarvitaan omaan jalostukseen, joten havutukin tuonti on jo pienentymässä.

Suomen omat koivuvarat eivät riitä teollisuuden tarpeeseen ja Venäjällä ei ole paljoa koivukuitua jalostavaa kapasiteettia, joten koivukuidun tuonti jatkunee korkealla tasolla. Hakkeen tuonti kasvaa vielä lähivuosina siihen asti kunnes suomalaisomisteista sellu- ja paperikapasiteettia syntyy Venäjälle.

Lue esitelmä