Suomen Pankin pääjohtaja esitteli puheessaan Venäjän puutullien korotuksen aiheuttamia mahdollisia vaikutuksia:

Jos vuoden 2009 alkuun kaavaillut raakapuun vientitullien nostot toteutuvat, loppuu tuonti Venäjältä lähes tyystin, ja metsäteollisuus menettää 20 % puuraaka-aineestaan. Osa saataneen korvattua kotimaasta ja muualta. Jos puolet saadaan korvattua, supistuu metsäteollisuuden tuotanto noin 10 %, BKT noin puoli prosenttia ja työllisyys noin 8 000 henkeä. Jos ei saada korvattua mitään, ovat vaikutukset yli kaksinkertaiset edellä mainittuihin verrattuna.

Lähde: Suomen Pankki, pääjohtajan 8.10. puheeseen liittyvä kalvosarja