Suomesta Venäjälle vietävien metsäkoneiden ja puutavara-autojen määrät romahtivat vuoden 2008 jälkeen. Suurimpana syynä tähän on ollut puunkorjuuyritysten huono taloudellinen tilanne, jota yleinen talouskriisi pahensi edelleen. Puunviennin väheneminen ja pienentyneet valuuttatulot erityisesti Luoteis-Venäjän alueilla ovat myös vaikuttaneet Suomen konevientiin.

Venäjän asettamat, vuonna 2009 voimaantulleet 25 % tuontitullit kuormatraktoreille ja puutavara-autoille ovat vähentäneet ko. koneiden tuonnin kannattavuutta Venäjälle. Hakkuukoneille vuoden 2009 lopussa annettu 5 % tuontitulli poistui vuoden 2010 alussa.

Vuonna 2010 konevienti alkoi elpyä erityisesti hakkuukoneiden osalta. Tammi-maaliskuun 2011 aikana vientimäärät ovat olleet jo huomattavasti edellisvuoden vastaavaa kautta suuremmat.

Metsäkoneiden ja puutavara-autojen vienti Suomesta Venäjälle:

Suomen vientitilastot: Tullihallituksen Uljas-tietokanta

Venäjän tuontitullien tasot: ConsultantPlus -lakitietokanta