Venäjän Greenpeace on tekemässä karttoja Venäjän Euroopan puoleisilta alueilta, joilta jalostamatonta puuta viedään Suomeen eniten, tiedottaa Forestforum.ru. Viimeistelyä vaille olevat tilastotietoihin ja asiantuntijoiden arvioihin perustuvat kartat kuvaavat vuoden 2006 tilannetta.

Kartoissa näkyvät sellaiset puunvientialueet, joilla vientiä varten korjataan puuta yli 0,015 kuutiometriä hehtaarilta vuodessa. Suomalaisyhtiöiden Venäjän alueella jalostaman puun korjuuta ei karttoihin ole otettu mukaan.

Jalostamattoman puun viennissä Suomeen johtoaseman ovat ottaneet Leningradin alueen länsiosat, Karjalan tasavallan lounaisosat sekä Kostamuksen kaupunkineuvoston alaisuudessa oleva alue. Ehdoton ykköspaikka on Karjalan kannaksella, mistä Suomeen viedään erityyppisten hakkuiden tuloksena noin 2,5 kuutiometriä hehtaarilta vuodessa. Karjalan kannakselta löytyy kyllä puun suurkuluttajiakin. Huomioitavaa on kuitenkin, että Karjalan kannaksen kaikki metsät ovat ensimmäisen käyttöryhmän metsiä eli uuden metsälain mukaan suojelumetsiä.

Lähde: Greenpeacen Forestforum

Alustavat karttakuvat on ladattavissa Forestforumin sivuilta:
Suomeen vietävän puun korjuu
Suomeen vietävän havupuun korjuu
Suomeen vietävän lehtipuun korjuu