Metsäteiden rakenta­minen on Luoteis-Venäjällä kallista. Lisäksi alueen metsä­tie­inves­tointeja jarruttavat maan­omistus­olot, metsä- ja tielain­säädännön puutteet sekä inves­tointien rahoitus­järjes­telyt. Metlan ja Metsä­keskus Pohjois-Karjalan tekemän selvityksen mukaan suomalaiset tien­rakentamisen ammattilaiset olisivat halukkaita muodostamaan yritys­verkoston viedäkseen omaa osaamistaan Venäjälle.