Pertti Veijolan matkakertomus, UM/Moskova

Maa- ja metsätalousministeriön metsäosaston ylijohtajan A. Reunalan johtama suomalaisten metsäasiantuntijoiden delegaatio vieraili Karjalan tasavallassa 15.-17.09. Isäntänä toimi Karjalan metsähallinnon johtaja J. Skadorva.

Karjalan metsätalous on monilla tunnuksilla arvioituna Venäjän alueiden kärkijoukossa. Metsänhoidossa kohdataan kuitenkin tyypillinen venäläinen ongelma; taimikonhoidon ja kasvatushakkuiden merkitys tiedostetaan mutta niitä ei pystytä toteuttamaan riittävässä laajuudessa. Hakkuusuunnitetta, korjattuja puumääriä ja tehtaiden puuhuoltoa koskeva keskustelu toi havainnollisesti esille metsävarojen saavutettavuuden ongelman.

Molemmat osapuolet olivat sitä mieltä, että yhteydenpitoa ja vierailuja on syytä jatkaa. Todettiin, että koulutus on lähivuosina painopistealue Luoteis-Venäjän suomalais-venäläisessä kestävän metsätalouden ohjelmassa.

Karjala 260903