Jartek sai ison tilauksen Venäjältä

Moskovalainen sijoittajaryhmä on tilannut tiukan tarjouskilpailun jälkeen Jartek Oy:ltä kokonaisen sahalaitoksen laitteet Komin tasavaltaan rakennettavaan sahalaitokseen, tiedottaa yhtiö. Sahan tuotanto tulee olemaan ensimmäisessä vaiheessa alle 100 000 m³ valmista sahatavaraa vuodessa, mutta suunnitelmissa on tuotannon kaksinkertaistaminen noin vuoden sisällä. Lisäksi tilaaja suunnittelee jatkossa investointeja sahatavaran jatkojalostukseen, joista Jartek on jo tehnyt alustavat suunnitelmat. Jartekin toimitus sisältää kaikki sahalaitoksen laitteet, paitsi itse sahaavan koneen, jonka asiakas on ostanut suoraan mäntyharjulaiselta Veisto Oy:ltä. Kaupan arvo on noin 10 milj. €. Toimitukset alkavat syksyllä 2009 ja käyttöönotto tapahtuu keväällä 2010.

Lähde: Jartek Oy

Vaahto Pulp & Paper Machinerylle lisätilaus Kaman paperitehtaalta Venäjältä

Vaahto Pulp & Paper Machinery on saanut lisätilauksen Kaman paperitehtaalta Venäjältä, tiedottaa yhtiö. Tilaus liittyy vuoden 2008 elokuussa tehtyyn sopimukseen paperikoneen modernisoinnista, jossa sanomalehtipaperikone muutetaan LWC-paperituotantoon. Uuden tilauksen arvo on noin 3 milj. euroa. Laitteet toimitetaan vuoden 2009 lopulla. Kaman paperitehdas sijaitsee Krasnokamskissa Permin alueella ja on osa InvestLesProm Groupia. Tämän investoinnin avulla Kaman tehtaasta tulee ensimmäinen LWC-paperin valmistaja Venäjällä.

Lähde: Vaahto Group Plc Oyj

Pöyry valittu sellutehtaan lupasuunnittelun pääsuunnittelijaksi Venäjällä

Pöyry on saanut toimeksiannon venäläiseltä Investlespromilta Segezhan sellutehtaan lupasuunnittelusta, tiedottaa yhtiö. Toimeksiannon kokonaisarvo on yli 6 miljoonaa euroa. Sopimus käsittää sellutehtaan projektinjohdon ja kaikki lupasuunnitteluun liittyvät palvelut. Työ saatetaan päätökseen vuoden 2010 puoliväliin mennessä. Investointisuunnitelma kattaa puukentän, kuitulinjan, kuivautuskoneen, talteenoton ja voimalaitoksen sekä tehtaan infrastruktuurin parannuksen. Tehtaan tuotantokapasiteetiksi tulee noin 850 000 tonnia vuodessa.

Lähde: Pöyry Oyj