Jekaterinburgissa pidettiin Suomalais-venäläisen kauppakamarin ja Suomen kauppa- ja teollisuusministeriön järjestämä suomalais-venäläinen puunjalostus- ja metsäteollisuusseminaari, tiedottaa Sverdlovskin aluehallinto. Seminaariin osallistui eri alojen ministeriöiden, Suomen Moskovan suurlähetystön, Uralin metsäteknisen yliopiston sekä suomalaisten ja venäläisten metsäyritysten edustajia.

Keski-Uralin ja Suomen välinen yhteistyö on viime vuosina kehittynyt voimakkaasti. Viimeisten viiden vuoden aikana osapuolten liikevaihto on kolminkertaistunut. Ensisijaisesti toimintaa on ollut metsäteollisuuden, sellu- ja paperiteollisuuden sekä metsäkoneita valmistavan teollisuuden alalla.

Suomen kauppa- ja teollisuusministeriön edustajan Eero Jäntin arvion mukaan suomalaiset metsäyritykset ovat valmiita sijoittamaan Venäjän metsäsektorille. Kun aikaisemmin yhteistyö tapahtui lähialueilla, ollaan nyt suuntautumassa Uralin alueelle.

Suomalaisosapuolen kiinnostus Sverdlovskin alueeseen noudattaa yleisiä lainalaisuuksia. Alueen puuvarat on arvioitu 2,1 miljardin kuutiometrin suuruisiksi, alueella on hyvät liikenneyhteydet ja infrastruktuuri.

Seminaarissa Sverdlovskin alueen metsäyritysten johtajat pääsivät tutustumaan uusimpiin metsäkoneisiin ja Suomessa käytettäviin kestävän metsänhoidon menetelmiin, mutta siinä myös solmittiin suhteita yhteistyön laajentamiseksi ja sijoittajien houkuttelemiseksi Uralin metsäsektorille.

Lähde: Sverdlovskin alueen hallituksen www-sivut