Viikonloppuna Pietarissa järjestettyyn kolmanteen suomalais-venäläiseen metsähuippukokoukseen osallistui yli 100 suomalaista ja lähes 200 venäläistä metsäalan ammattilaista, tiedottaa ulkoasiainministeriö. Pääministeri Matti Vanhasen ja Venäjän pääministerin Vladimir Putinin johdolla keskusteltiin Suomen ja Venäjän metsäalan yhteistyön nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Yksi kokouksen merkittävimmistä aiheista oli metsäalan investoinnit. Venäläinen osapuoli esitteli viimeaikaisia investointeja edistäviä viranomaispäätöksiään, joita ovat mm.:

  • Suotuisan investointi-ilmapiirin luominen metsäsektorille
  • Etuisuuksien myöntäminen ensisijaisia investointihankkeita toteuttaville sijoittajille
  • Tuontitullimaksujen poistaminen puunjalostuslaitteiston ja vientitullimaksujen poistaminen kaikkien puunjalostustuotteiden kohdalla
  • Arvonlisäveron poistaminen metsäsektorilla käytetyn laitteiston kohdalla, jota ei valmisteta Venäjällä

Suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat investoineet Venäjälle lähes miljardi euroa, erityisesti sahatavaran ja kartongin tuotantoon. Investointien lisäämiselle on merkittäviä mahdollisuuksia. Suomalaisten kannalta metsäteollisuuden investointiedellytykset Venäjällä vaativat vielä kehittämistä, mm. metsänvuokrauksen ehdot, puu- ja paperituotteiden kaupan esteettömyys, metsälainsäädäntö ja -hallinto sekä kestävä ja intensiivinen metsien käsittely. Lisäksi investointitilanteen parantaminen edellyttää Venäjän valtion osallistumista metsäinfrastruktuurin parantamiseen. Suomalaisten investoijien kannalta olennaista on lupa-asiakirjojen saamisen yksinkertaistaminen.

Pääministeri Putin totesi puheessaan, että puutullien osalta Venäjä on valmis siirtämään korkeita tulleja vielä kahdella vuodella, mutta ei poistamaan niitä kokonaan. Tullimaksuihin liittyvää politiikkaa tarkastellaan Putinin mukaan maailmantalouden tilanteen ja markkinoiden kysynnän perusteella. Suomalaisosapuolen pyynnöstä koivukuidun vientiä ja luokittelua tarkastetaan tavoitteena lisätä ko. tullittoman tavaralajin vientimääriä Suomeen.

Metsähuippukokouksen yhteenvetomuistio on luettavissa kokonaisuudessaan ulkoasiainministeriön sivuilta.

Lähteet: Ulkoasiainministeriö, Venäjän hallituksen www-sivut

Metsäteollisuus ry:n aiheeseen liittyviä tiedotteita:
Suomalainen metsäteollisuus kehittää alaa Venäjällä
Suomalais-venäläinen metsähuippukokous 25.10.2009 Pietarissa