Ouneva Oy on perustanut Lahdenpohjaan sahan, kertoo sanomalehti Karjalainen. Saha aloitti toimintansa heinäkuussa ja alkuvaiheessa se työllistää 15-20 henkilöä, pääasiassa venäläisiä. Koneet tuotiin Suomesta. Investoinnin suuruus on ollut 400 000 euroa. Tavoitteena on henkilöstömäärän kasvattaminen yli kaksinkertaiseksi ja kolmen miljoonan euron liikevaihto ensi vuodelle.

Sahan toimintaa varten perustettiin Venäjälle yhtiö Nevatimber-Ladoga, joka myös korjaa puuta sahauksen lisäksi. Lahdenpohjan kaupunki omistaa 10 % yrityksestä. Vuosittainen sahauskapasiteetti on tällä hetkellä 15 000 kuutiota, mutta sitä voidaan kasvattaa. Sahan perustajan Heikki Nevalaisen mukaan toimintaympäristö on ollut vaikea erityisesti byrokratian ja lupamenettelyjen suhteen.

Lähde: Sanomalehti Karjalainen