Luonnonsuojelualueiden hallinto olisi luonnonvaraministeriön mielestä järkevää keskittää valtakunnalliselle ympäristönsuojeluvirastolle, todettiin ekologianeuvoston ensimmäisessä kokouksessa, kirjoittaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu.

Asiasta puhuneen varaministeri Stepankovin mukaan uuden viraston tehtäväksi pitää antaa mm. ympäristötarkastuksiin, luonnonsuojeluohjelmien toteuttamiseen sekä ympäristömaksuihin liittyvät tehtävät. Siten olisi mahdollista välttää päällekkäiset tarkastus-, valvonta- ja hallintotehtävät. Nykyään luonnonsuojelualueiden hallintoa koskevat asiat on määritelty vain hallituksen asetuksessa nro 400.

Luonnonvaraministeriö on saamassa päätökseen luonnonsuojelualuelain korjaukset, jotka esitellään hallitukselle kevään aikana. Korjausten tarkoituksena on vähentää luonnonsuojelualuetoimintaan suunnattujen investointien liiallisia rajoituksia mm. poistamalla kansallispuistoissa toimivien matkailuyritysten lisenssimaksut. Työryhmän mielestä lisenssimaksun poisto lisäisi ekoturismin kehittämismahdollisuuksia Venäjällä. Luonnonsuojelualueilla vierailee vuosittain vain 1 milj. henkeä, kun vastaava luku USA:ssa on 30 miljoonaa.

Lakimuutokset toisivat ratkaisun myös maakiistoihin. Nykyään luonnonsuojelualueiden maanomistussuhteet ovat hyvin kirjavat, minkä vuoksi yhtenäistämisen tarve on valtaisa.

Vuoden 2000 jälkeen Venäjälle ei ole perustettu ainoatakaan uutta luonnonsuojelualuetta. Hallitus on kuitenkin jo vahvistanut listan 9 uudesta luonnonpuistosta ja 12 kansallispuistosta. Stepankovin mukaan vuonna 2005 olisi välttämätöntä saada päätökset mm. Buzulovskij Borin ja Kalevalan kansallispuiston sekä Kologrivskij lesin ja Ingermanlanskin luonnonpuiston uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu