Vuoden 2007 alusta Karjalassa sekä Murmanskin, Arkangelin, Vologdan ja Leningradin alueilla ja Pietarissa on aloitettu GAP-analyysihanke, tiedottaa Karjalan luonnonsuojelujärjestö SPOK. Karjalassa tasavallan hallituksen puolesta hanketta valvoo Karjalan maatalous-, kalastus- ja ympäristöministeriö.

Hankkeen päätavoitteena on analysoida seudun suojelualueiden edustavuutta. Ennen suojelualueita perustettiin, jos alueelta oli sattumalta löytynyt arvokkaita luontokohteita tai kun suojeltiin talouskäytön ulkopuolelle jääneitä tarpeettomia alueita. Noilla tavoin tyypillisten ja harvinaisten kohteiden koko kirjon suojeleminen on mahdotonta. GAP-analyysi auttaa tekemään suojeluehdotuksia optimaalisen biologisen monimuotoisuuden säilymisen turvaamiseksi.

Lähde: SPOK