Vuoden alusta alkaen Kontupohjan paperitehtaan asiantuntijat osallistuvat Suojärven kartonkitehtaan tuotannon nykyaikaistamiseen, kirjoittaa ”Kurier Karelii”-lehti. Kartongin tuotanto on aloitettu ja se on laadultaan sekä mekaanisilta ominaisuuksiltaan parempaa.

Kontupohjan suunnitelmien toiseen vaiheeseen kuuluu lehden mukaan Läskelän Pohjois-Laatokan paperitehtaan liitäminen konserniin. Läskelään on suunnitteilla sanomalehtipaperikoneen asennus.

Pääsopimus yhteistyöstä Karjalan viranomaisten ja Kontupohjan paperitehtaan välillä allekirjoitettiin viime vuoden joulukuussa. Siinä on määritelty kolmen yrityksen yhdistäminen yhdeksi suurkonserniksi.

Lähde: ”Kurier Karelii”-lehti