Venäjän metsätalousviraston johtaja Roschupkinin mukaan subventiot alueiden metsähallintoon kaksinkertaistuvat vuoteen 2010 mennessä. Vuonna 2006 tukia myönnettiin 9,6 mrd. ruplaa ja vuonna 2010 niitä on odotettavissa 18 mrd. ruplaa. Tänä vuonna tukien määrä on 12 mrd. ruplaa, 2008: 16,3 mrd. ruplaa ja 2009: 17,1 mrd. ruplaa. Lisäksi tukijärjestelmään on ensimmäisen kerran kytketty vararahasto, jonka suuruus on 5 prosenttia tukien kokonaismäärästä. Vararahastosta voidaan rahoittaa odottamattomia kuluja.

Roschupkinin mielestä federaatiolta on tulossa tarpeeksi rahaa metsätalouden hoitoon, mutta alueilta uutiset ovat vähissä. Vain 12 subjektia on muodostanut alueelliset metsähallintokoneistonsa. Tammikuun 2008 alkuun mennessä kaikki valtion leshozit muutetaan metsätoimialueiksi (lesnitshestvoiksi) ja metsänhoitotehtävät annetaan metsänvuokraajien ja yksityisyrittäjien hoidettaviksi. Lisäksi ainoastaan 9 subjektia on aloittanut alueellisten metsäsuunnitelmien valmistelun ja omien metsärekistereiden muodostamisen. Ilman noita perusasiakirjoja aluehallinnot eivät pysty perustelemaan metsähallinnon rahoitusta, pitämään metsähuutokauppoja eivätkä antamaan paikkansapitävää tietoa metsientilasta. Metsätalousvirasto aikoo johtajansa mukaan vielä marraskuussa 2007 lähettää subjekteille 2,7 mrd. ruplaa lisää alueellisten metsäsuunnitelmien ja metsätalouden ohjesääntöjen laatimiseen.

Lähde: Luonnonvaraministeriö