Stora Enson johtokunta käsittelee marraskuun aikana päätöstä rakentaa Leningradin alueelle saha, Leningradin alueen metsäteollisuuden ja ympäristönsuojelun komitean johtaja Mihail Dedov kertoo Business News Agency-uutispalvelulle. Harkittavan investoinnin suuruus on 90 milj.dollaria ja sahan raaka-ainetarve olisi 400 000 m3. Tuotanto aloitettaneen vuonna 2006. Samalla aikataululla toteutunee myös Metsäliiton sahan toisen vaiheen investointi, jonka jälkeen sahan raaka-aine tarve on 300 000 m3.

Dedov kertoo uutisessa myös muiden yritysten investointiaikeista Leningradin alueelle. OOO ”Volosovskij LPK” suunnittelee 130 000 m3 sahatavaraa ja 70 000 m3 haketta tuottavan sahan käyttöönottoa ensi vuonna. AO ”Lenplitinvest” –yrityksessä suunnitellaan MDF-levytuotannon aloittamista. Investoinnin suuruus olisi 40 milj.dollaria ja raaka-ainetarve 400 000 m3. Vuonna 2005 alueella odotetaan ruotsalaisen Swedwoodin huonekalutuotannon aloittamista.

Jos odotetut investoinnit toteutuvat, alueen sahatavaran tuotanto kasvaa vuosina 2005-2006 lähes kolminkertaiseksi nykyiseen verrattuna. Dedovin mukaan alueella korjatusta 8 milj.kuutiosta käytetään sahatavaran tuotantoon vain 500 000 m3.

Lähde: Business News Agency