Stora Enso on valmistautunut täysimääräisiin Venäjän raakapuun tullimaksujen korotuksiin, tiedottaa yhtiö. Stora Enso rajoittaa Sunilan sellun tuotantoa sekä myös Enocellin tuotantoa sen mukaan, mitä Venäjän puutulleihin sopeutuminen ja edullisen puun saatavuus edellyttävät. Lisäksi yhtiö suunnittelee rajoittavansa sahausta sopeuttaakseen tuotannon täysimääräisiin Venäjän puutulleihin.

Suunnitelmat Sunilan ja Enocellin tuotannonrajoituksista sekä Kemijärven, Summan ja Norrsundetin tehtaiden sulkemiset, Suomen puunhankintaorganisaation vahvistaminen vuoden 2007 alussa ja Imatran tehtaan investoinnit lyhytkuituisen sellun vähentämiseksi mahdollistavat Stora Enson riippumattomuuden venäläisestä raakapuusta vuonna 2009. Suunnitelma antaa myös Stora Ensolle ja suomalaisille metsänomistajille aikaa jatkaa kotimaisen puunhankinnan lisäämistä ja mahdollistaa tehokkaat muutokset, jos tulleista päästään sovitteluratkaisuun tai ne pystytään myöhemmin jopa purkamaan.

Stora Enso suunnittelee pienentävänsä merkittävästi Venäjän puunhankintayksikön kokoa sopeuttaakseen sen Venäjän puun nykyisen ja tulevan hankinnan mukaiseksi.

Lähde: Stora Enso Oyj