Stora Enso investoi 31,5 milj. euroa Nebolchin ja 12,5 milj. euroa Impilahden sahaan, kerrotaan yhtiön tiedotteessa. Investoinneilla kohennetaan Stora Enson sahausliiketoiminnan ja puunhankinnan kilpailukykyä Venäjällä. Investointien myötä tuoretta sahatavaraa tuottaneet sahat uudistetaan tuottamaan pidemmälle jalostettuja tuotteita. Investoinneilla edistetään myös pääsyä Venäjän nopeasti kasvaville rakennusmateriaalimarkkinoille.

Investointi Nebolchin sahalla mahdollistaa koko tuotannon kuivaamisen loppukäytön vaatimusten mukaan. Sahan uusi 100 000 m3:n on-line-höyläyskapasiteetti kohdistetaan Euroopan ja Venäjän tee-se-itse-markkinoille. Sahalinjan vuotuinen tuotantokapasiteetti lähes kaksinkertaistuu 220 000 m3:iin. Henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan 57 henkilöllä.

Impilahden sahalle rakennetaan tuotantomäärän edellyttämä kuivauskapasiteetti ja sahan vuotuinen tuotantokapasiteetti nousee hieman, 140 000 m3:iin. Henkilöstömäärän arvioidaan kasvavan 11 henkilöllä.

Lähde: Stora Enso Oyj