Stora Enso sekä kustantamot Axel Springer, the Random House Group UK ja Time Inc. ovat yhdistäneet voimansa pilottihankkeessa parantaakseen puunhankintaketjunsa avoimuutta. ”Venäjältä avoimuudella” –hankeessa joukko metsäteollisuuden ja kustannustoiminnan johtavia yrityksiä pyrkii yhdessä venäläisen osapuolen kanssa parantamaan Venäjän puunhankinnan vastuullisuutta sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja ekologisia olosuhteita.

Tihvinän alueella toimiva projekti keskittyy erityisesti puun laillisuuteen, työolosuhteisiin, paikallisyhteisön hyvinvointiin ja Venäjän ympäristökysymyksiin. Venäläisenä partnerina hankkeessa on hakkuuyhtiö Russki Les.

Hankkeessa on tähän mennessä mm. kehitetty ensimmäinen venäläisen puuntoimittajan julkinen yritysvastuusivusto (www.tikhvinproject) edesauttamaan Russki Lesin Tihvinän alueen puuntuotannon avoimuutta ja sosiaalisia ja ekologisia olosuhteita sekä luotu käytännön järjestelmä puuntoimittajien työolosuhteiden, liiketoimintatapojen ja yhteisöllisyyden analysoinnille ja seurannalle sekä näitä koskevalle viestinnälle.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen projektiraportti on kansainvälisen korruptionvastaisen Transparency International -järjestön tarkastama.

Lähde: Stora Enson lehdistöpalvelu