Stora Enso on päättänyt käynnistää kannattavuustutkimuksen integroidun sellu- ja paperitehtaan rakentamisesta Nižni Novgorodin alueelle, tiedottaa yhtiö. Äskettäin valmistuneen, heinäkuussa 2007 aloitetun alustavan kannattavuustutkimuksen tulokset tukivat prosessin jatkamista tässä vaiheessa. Uudella tutkimuksella pyritään arvioimaan kannattavuutta valmistaa paperia Venäjällä paikallisesta puusta Venäjän markkinoille ja tutkimus odotetaan saatettavan loppuun huhtikuussa 2009.

Stora Enson hallitus harkitsee lopullista päätöstä toteutuksesta, mikäli kannattavuustutkimuksen tulokset ovat myönteiset ja hankkeen ehdot täyttyvät sekä saadaan tarvittavat luvat.

Lähde: Stora Enso Oyj