Karjalan luonnonsuojelujärjestö SPOK on huolissaan luonnonsuojelullisesti arvokkaisiin metsiin kohdistuvista hakkuista Karjalassa. Uhka koskee erityisesti pieniä arvokkaita hakkuualueita ja osin myös suunnitteilla olevaa Laatokan saaristo -kansallispuistoa, kertoo järjestön asiantuntija Jelena Pilipenko Karjalan Sanomissa.

Tilanteen selkeyttämiseksi SPOK on laatinut kolmiportaisen asteikon Karjalan metsänvuokraajien ekologisen vastuullisuuden arviointiin. Kyseisessä arvioinnissa vuokraajat jaetaan ekologisen vastuullisuuden mukaan kolmeen luokkaan sen perusteella, miten vuokraaja suhtautuu vuokra-alueensa sisältämiin suojelualuesuunnitelmiin.

Ekologisesti vastuullisimpien vuokraajien ryhmään kuuluvat tasavallan viisi FSC sertifioitua metsänvuokraajaa, jotka ovat Shujales, Ledmozerskoe LZH, Pääjärven lespromhoz, Segezhan paperikombinaatti ja Swedwood Karelia. Ekologisesti vastuuttomiksi luokiteltujen, suunnitteilla olevilla suojelualueilla hakkuita suorittaneiden metsänvuokraajien listalle on päätynyt 21 metsänvuokraajaa.

SPOKin tietojen mukaan 42 % Karjalassa vuokratusta metsämaasta oli vuoden 2010 alussa vastuullisiksi luokiteltujen metsänvuokraajien hallussa. Metsämaasta oli kaikkiaan vuokrattu noin 60 %.

Lähteet:

Luonnonsuojelujärjestö SPOK

SPOKin tiedotustilaisuuden esitys Рейтинг экологической ответственности арендаторов-лесопользователей РК, 2010

Karjalan Sanomat 14.4.2010