Karjalan luonnonsuojelujärjestö SPOK on avoimen kirjeen avulla lähestynyt Karjalan alueella toimivia ja/tai sieltä puuta ostavia yrityksiä pyytäen näitä kieltäytymään puunkorjuusta ja ostosta Karjalaan suunnitelluilta luonnossuojelualueita, kunnes päätökset alueiden suojelusta ja kestävästä käytöstä on tehty.

Suurin osa Karjalan johtavista metsäyrityksistä on jo tehnyt päätöksensä vuokramaillaan olevien luonnonsuojelualueiksi suunniteltujen kohteiden suojelusta, jotkut yrityksistä ovat päättäneet suojella osan vuokraamistaan alueista, toisissa yrityksissä päätösprosessi on käynnissä. SPOKin huomio kiinnittyy nyt niihin yrityksiin, jotka eivät vielä ole ryhtyneet toimiin asian suhteen, sillä jos päätöksiä ei pian tehdä, Karjalan viimeiset arvokkaat metsäalueet katoavat.

Karjalaan suunniteltujen luonnonsuojelualueiden lista on hyväksytty Karjalan tasavallan aluesuunnittelukaavion yhteydessä. Tällä hetkellä tasavallan pinta-alasta on suojeltu vain 3 %, kun tavoite on vähintään 10 %.

Ennen kuin tieto suunnitelluista luonnonsuojelualueista ehtii kaikkiin taloudellista toimintaa koskeviin asiakirjoihin, voi osasta alueita tulla hakkuutyömaita. Siksi SPOK pitää hakkuumoratoriota tärkeänä toimenpiteenä aina siihen saakka, kunnes ao. suojelualueiden tarkat rajat ja käyttötavat on määritelty.

Lähde: SPOK

SPOKin nettisivuilta on ladattavissa Karjalan lainsäädäntökokouksen julkaisu, jossa suunnitellut suojelualueet näkyvät kvartaalitasolla. Avaa pdf-julkaisu.