Greenpeace ja Lietmajärven puunkorjuuyritys (Ledmozerskij LZH) ovat tehneet sopimuksen Kostamuksen luonnonpuiston etelä- ja itäosiin rajoittuvien puukorjuuyrityksellä vuokralla olevien vanhojen metsien suojelusta. Vanhan metsän alue on yhtenäinen koskemattomien metsien alue, jonka pinta-ala on noin 100 000 ha. Noin puolet alueesta kuuluu Kostamuksen luonnonpuistoon, eteläosia ei kuitenkaan oltu aiemmin suojeltu, vaan ne oli vuokrattu Lietmajärven ja Mujejärven puunkorjuuyrityksille.

Sopimuksessa on huomioitu sekä arvokkaiden metsäkohteiden suojelu että seudun sosiaalis-taloudellinen kehittäminen. Lietmajärven puunkorjuuyritys on yksi suurimmista työnantajista.

Sopimus kieltää hakkuut, teiden rakentamisen sekä muut taloustoimenpiteet, jotka voisivat vahingoittaa ekosysteemin luonnollista kehittymistä. Toimenpidekielto on voimassa 31.12.2009 saakka ja koskee Kimasjärven metsänhoitopiirin kvartaaleja 1-3, 17-21, 28-32, 46-51, 64-70, 85 ja 86. Suojellun alueen kokonaispinta-ala on 25 600 ha. Sopimuksen voimassaoloaikana on tarkoitus ratkaista tuon metsämassiivin ainutlaatuisen luonnon pitkäaikaista suojelua koskevat asiat.

Lähde: Venäjän Greenpeace