Arkangelissa sijaitseva Solombalan sellu- ja paperitehdas on päätetty sulkea huonon taloustilanteen vuoksi. Tuotteiden alhaisen kysynnän ja vanhentuneen konekannan vuoksi tuotanto lopetettiin jo vuoden 2012 lopussa. Tämän vuoden alussa aloitettiin laitteiden modernisointia ja tuotannon uudelleenkäynnistystä, mutta töitä ei voitu jatkaa rahoituksen puuttuessa. Tehtaan kohtaloa koskevat päätökset tehdään myöhemmin.

Solombalan tehdas rakennettiin 1930-luvulla. Tuotantokapasiteetti on 250 000 tonnia havusellua vuodessa. Vuonna 2011 tuotanto oli 175 000 tonnia, josta vietiin ulkomaille 90 %.

Lähteet: Solombalales, Solombalan sellu- ja paperitehtaan vuosiraportti 2011