Solombalan sellu- ja paperitehdas on tehnyt ruotsalaisen Climate Change Management -säätiön kanssa sopimuksen, jonka mukaan ruotsalaiset ostavat kasvihuonekaasujen päästökiintiöitä 1 milj. tonnin verran. Sopimus on voimassa 2008 – 2012. Samaan aikaan Climate Change Management valvoo Solombalan tehtaan kasvihuonekaasupäästöjä.

Hanke mahdollistui Venäjän ratifioitua Kioton sopimuksen. Nyt Solombalan sellu- ja paperitehdas toteuttaa viisivuotista investointiohjelmaansa pyrkien sen myötä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä huomattavissa määrin ja myymään kiintiöylijäämää tarvitseville tahoille. Päästökiintiökauppa on Euroopassa jo tavallinen ilmiö, mutta Venäjä on tulossa siihen mukaan vasta nyt.

Lähde: Solombalan sellu- ja paperitehdas