Arkangelin alueella sijaitseva Solombalales-yhtiö suunnittelee investointihanketta, joka kantaa nimeä SOLO. Alun perin suunnitelma sisälsi Solombalan sellu- ja paperitehtaalle perinteisen tuotteen eli havusellun tuotannon laajentamisen, mutta markkinatilanteen vuoksi suunnitelma hylättiin. Järkevämmäksi nähdään nykyisten tuotantolaitteistojen modernisointi ja kokonaan uusien tuotteiden valmistus. Harkittavana on muun muassa liukosellun ja bioöljyn tuotannon aloittaminen. Lisäksi mukana suunnitelmassa on myös uuden sahan rakentaminen.

Hanke on idea-asteella ja yhteistyötahoja sekä rahoittajia kartoitetaan. Konsulttina toimii Vision Hunters.

Lähde: Solombalales