Keväällä 2007 Arkangelin metsäsektorille ilmestyi uusi holding-yhtiö Solombalales, jonka suunnitelmia esitteli Adam Smith -instituutin järjestämässä konferenssissa pääjohtaja Ivan Borodin. Holding-yhtiön hallinnon keskeisimmät sektorit ovat puunkorjuu, sahaus- ja puunjalostus sekä sellu- ja paperiteollisuus.

Holding-yhtiö Solombalalesin tärkein yritys on Solombalan sellu- ja paperitehdas, lisäksi yhtiöön kuuluu useita korjuuyrityksiä ja puunjalostuslaitos Solombalskij LDK. Holding-yhtiön kehitysstrategiassa vuoteen 2010 asti määritellään tavoitteiksi selluntuotantomäärien nostaminen 25 prosentilla eli 280 000 tonniin vuodessa, sahatavaratuotannon lisääminen 50 prosentilla eli 400 000 kuutiometriin vuodessa sekä oman puunkorjuun kaksinkertaistamisen aina 2 miljoonaan kuutioon vuodessa.

Ohjelman edellyttämien investointien kokonaisarvo on yli 60 milj. euroa. Vuosille 2006 – 2010 Solombalan sellu- ja paperitehtaalle on suunniteltu investointeja 40 milj. euron edestä.

Asetetuilla tavoitteilla on useanlaisia heijastusvaikutuksia mm. yrityksen konekannan uusimisen, selluntuotannon lisäämisen, selluntuotannon omakustannehinnan alentamisen ja ympäristöhaittojen vaikutusten vähentämisen muodossa. Solombales uskoo, että holding-yhtiön muodostaminen auttaa nostamaan tuotteiden laaduntarkkailun tasoa ja organisoimaan metsäsertifiointia.

Ivan Borodinin englanninkielinen esitelmä ”New players of Arkhangelsk region forest industry: SOLOMBALALES Holding Company” on luettavissa täältä.

Lähde: Solombalales