Vologdan alueen välimiesoikeus on ratkaissut Vector- ja Fox-yhtymien kiistan Sokolin sellu- ja paperitehtaan asioista nykyisen omistajan Foxin hyväksi, kirjoittaa Lesnaja Gazeta.

Välimiesoikeus hyväksyi Sokolin kombinaatin osakkaan haasteen, jolla pyrittiin mitätöimään yrityksen johtajaneuvoston elokuun kokouksen päätökset. Niiden mukaan syyskuulle oli määrätty ylimääräinen yhtiökokous. Vectorin asianajajat esittivät oikeudelle päätöspöytäkirjan kopion ja Foxin edustajat pyynnön kutsua todistajia oikeusistuntoon ja liittää näiden lausunnot aineistoon.

Tuomari hyväksyi Foxin anomuksen. Todistajina esiintyneet Sokolin tehtaan toimitusjohtaja Jekaterina Kosova, johtajaneuvoston puheenjohtaja Boris Djatskov ja Fox-yhtymän pääjohtaja Aleksander Rimmer, jotka kaikki vielä elokuussa olivat neuvoston jäseniä, ilmoittivat, että tällöin ei oltu pidetty mitään kokousta.

Aineistojen tutkinnan ja oikeudenkäyntikeskustelun jälkeen asia päätettiin kantajan hyväksi. Vectorin asianajaja Efim Fedorov ilmoitti valittavansa päätöksestä ylempään tuomioistuimeen.

Lähde: Lesnaja Gazeta

Edellinen uutinen aiheesta: 30.11.2004, Sokolin sellu- ja paperitehtaan omistuskiista