Södra Cell osallistuu sellutehdashankkeen kannattavuusselvitykseen Krasnojarskissa, tiedottaa yhtiö. Södra, Venäjän valtion kehityspankki Vneshekonombank ja Angara Paper ovat allekirjoittaneet aiheesta aiesopimuksen. Södra toimii teollisuuspartnerina hankkeessa ja tulee vastaamaan tulevan tuotannon myynnistä ja markkinoinnista. Kannattavuusselvitys koskee 1,1 miljoonan tonnin havusellutehdasta. Hankkeelle on myönnetty 6 miljoonan kuutiometrin hakkuuoikeudet Krasnojarskin alueella.

OAO Angara Paper on sellutehdashanketta varten perustettu suunnitteluyritys, kerrotaan yrityksen nettisivuilla. Hanke hyväksyttiin metsäalan prioriteetti-investoinniksi vuonna 2008. Alkuperäinen suunnitelma sisältää havusellun (900 000 t/v) ja sahatavaran tuotannon (380 000 m3/v). Södran tultua mukaan hankkeeseen selvittelyn kohteeksi on otettu Angara Paperin ja toisen metsäalan prioriteetti-investoinnin (Kraslesinvest) yhdistämismahdollisuudet eli massan tuotanto kahdella paikkakunnalla sekä paperin ja kartongin valmistus. Lisäksi selvitetään liukosellun tuotannon kannattavuutta.

Lähteet: Södra, Angara Paper