Udorskin sellutehtaan rakennussuunnitelmien ympäristönäkökohdat hyväksyttiin sidosryhmien kuulemistilaisuudessa Komin tasavallassa 14. lokakuuta. Arviolta 800 milj. dollaria maksavan rakennusprojektin sidosryhmien kuulemistilaisuuteen otti osaa 50 henkeä, jotka edustivat metsäteollisuuden yrityksiä, kansalaisjärjestöjä, poliittisia puolueita jne. Rakennusprojektin edustajina tilaisuudessa olivat rakennussuunnitelman laatineen Giprobum-yrityksen sekä Komin tasavallan teollisuus- ja talouskehityksen ministeriöiden edustajat.

Sidosryhmien edustajat kiinnittivät hankkeen suunnittelijoiden huomion tarpeeseen rakentaa tulevan tehtaan käsitellyille kemiallisille jätteille turvallisempi säilytyspaikka.

Udorskin sellutehtaan tuotantokapasiteetti tulee olemaan 500 000 tonnia sellua vuodessa.

Giprobum-yrityksen lisäksi tehtaan suunnitteluun on ottanut osaa myös konsulttiyritys Jaakko Pöyry.

Lähde: Lesprom.ru