Vuonna 2004 Venäjän selluteollisuuden investointien määrä oli 270 milj. USD, mikä ei riitä edes vanhentuneen konekannan perusuusintoihin, toteavat RAO Bumpromin analyytikot Venäjän sellu- ja paperiteollisuuden vuosikatsauksessa 2004. Sellu- ja paperiteollisuuden kehittämisohjelman mukaisten tuotantotavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä edellyttäisi vähintäänkin 900 milj. USD investointeja.

Analyysissa todetaan sellu- ja paperiteollisuuden konekanta erittäin vanhentuneeksi ja kuluneeksi, ja että sellun, paperin, kartongin ja muiden alan tuotteiden tuotannon kasvusta on huolehdittu nostamalla käytössä olevien laitteiden kapasiteettia mahdollisimman ylös. Investointien suuruuden takia ala ei edelleenkään kiinnosta sijoittajia riittävästi. Nykyiset koneuudistukset ja uusien tuotantotilojen käyttöönotto tapahtuu pääosin yritysten omin varoin.

Sellu- ja paperiteollisuuden tehokas kehittäminen edellyttää perusteellista koneiden modernisointia sekä uusien tuotantolaitosten perustamista.

Lähde: Bumprom.ru