Venäjän hallitus on poistanut vientitullit puu-, sooda- ja sulfaattisellulta liukosellua, puolivalkaistua ja valkaistua lehtipuusellua lukuunottamatta. Aikaisemmin näiden sellulajien vientitulli oli 5 %. Asetus astuu voimaan kuukauden kuluttua sen virallisesta julkaisemisesta.

Lähde: Federaation hallituksen kotisivut